วันพุธที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2556

กิจกรรม ไปสวนหินและ ถ้ำเขาน้อย

ไปสวนหิน


ที่ตั้งและแผนที่
สถานที่ติดต่อ : หมู่ 2 บ้านหนองกระทิง ตำบลหนองกวาง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ภาพรวม  >>>  06-02-56

.....หยุดพักหายเหนื่อยครับ......


ฟังบรรยายจากวิทยากร

กิจกรรม การรับน้องเอกการประถมศึกษา

  กิจกรรม  การรับน้องเอกการประถมศึกษา   ประจำปีการศึกษา 2556  เดือน มิถุนายน

วันแรกที่พวกเราได้พบปะเจอกับน้องๆๆ  ครับ....

กิจกรรม อบรม คุณธรรม จริยธรรม

บำเพ็ญประโยชน์ และบำรุงศาสนา
โดยอบรมช่วงเช้า  และช่วงบ่ายได้ร่วมกันทำจิตอาสา
ทำความสะอาดบริเวณวัด

>.>...เมื่อ 30 มิถุนายน 2556


โดย อธิศักดิ์&จินตนา