วันพุธที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2556

กิจกรรม อบรม คุณธรรม จริยธรรม

บำเพ็ญประโยชน์ และบำรุงศาสนา
โดยอบรมช่วงเช้า  และช่วงบ่ายได้ร่วมกันทำจิตอาสา
ทำความสะอาดบริเวณวัด

>.>...เมื่อ 30 มิถุนายน 2556


โดย อธิศักดิ์&จินตนา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น